Rotunda svaté Kateřiny
Rotunda svaté Kateřiny
Rotunda svaté Kateřiny stojí v areálu přemyslovského hradu ve Znojmě. Je jednou z mnoha rotund postavených v raném středověku na území Moravy a Čech, od ostatních se liší zachovanými nástěnnými malbami z roku 1134. Tyto malby jsou výjimečné v celém románském umění Evropy svým zaměřením na ideologii státu. více zde

Hi! I discovered your site aclldentaicy today, but am actually pleased that we did! Its not only entertaining, but in addition straightforward to make use of in contrast to lots that Ive viewed! 759288
 
Facebook
www.dphpto.cz 
Tel: +420 777 181 182 email: dockal@dphoto.cz
www.sunmedia.sk