Chorvatsko Igrane
Chorvatsko Igrane

Dedky za aktue1lned post a hlavně za skvělfd rozhovor v Bulletinu - dobre9 ote1zky, prooouhzdne9 odpovědi. Pro mě je jednoznačně nejlepšedm kandide1tem Zdeněk Kfchn. Jeho odpovědi v rozhovoru jen potvrdily to, co je (nejen) mezi pre1vnedky zne1mo: jeho erudice, všestranne1 zkušenost, pronikavost myšlened, starost o budoucnost ESLP a ze1roveň kritičnost tam, kde je to na medstě - to vše jsou kvality, na ktere9 by PACE mělo hledět předevšedm. Navzdory všem hořkfdm zkušenostem s podobnfdmi orge1ny, ktere9 jsou tradičně horšed a lhostejnějšed než naše Poslanecke1 sněmovna, doufe1m, že to vyjde a držedm palce!
 
Facebook
www.dphpto.cz 
Tel: +420 777 181 182 email: dockal@dphoto.cz
www.sunmedia.sk